Hovedsiden > Litteratur
.
.
       
         
         
    Tysk invasjonsforsvar på Agder 1940-1945

I boka Tysk invasjonsforsvar på Agder 1940-1945 gis for første gang en samlet framstilling av hvordan okkupasjonsmakten bygget festningsanlegg langs Sørlandskysten og hvordan landsdelen skulle forsvares i tilfelle en invasjon.    Les mer om boken

 
         
    Flight officer Tickner's siste tokt
Etter å ha blitt oppdaget av radaren ved Kjevik flystasjon tok tre nattjagere med oberleutnant Schultz, feldwebel Homann, og staffelkapitän på Kjevik, hauptmann Hüschens, opp jakten på flyet. De tyske flyene var raskere enn det britiske, og da de tok det igjen over Fjære i Grimstad, skjøt de og laget en stor flenge i venstre vinge, drivstoffet tok fyr og laget en lang flamme etter flyet.
Les mer om boken
 
         
    Krigsår : Arendal under okkupasjonen 1940-1945
Boken gir gjennom tekst og fotografier et bilde av hvordan dagliglivet var i Arendal under den tyske okkupasjonen.

Les mer om boken
 
         
KRIGENS LOKALE HELTER
- og noen skjebner fra krigsåra 1940-1945

Hvordan utartet krigsårene seg i østre del av Aust-Agder? I denne boken kan du lese om det viktigste som skjedde i okkupasjonsårene i Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei.

Les mer om boken
 
         


Arendal og omegn krigshistoriske forening
Org. nr. 814 948 552

.