Hovedsiden > Pressemelding
.
.
 
  Pressemelding - Arendal kommune og Arendal og omegn krigshistoriske forening.

08.10.2016

Arendal og Omegn Krigshistoriske Forening (AKHF) har i 2016 inngått avtale med Arendal kommune om å forestå
registrering av krigsminner i kommunen.

Alle fylker/kommuner i landet har fått som oppgave av Riksantikvaren å registrere krigsminner i sitt fylke/kommune.

Med bakgrunn i dette så vil AOKF ha en befaring/registrering av krigsrelaterte etterlatenskaper på Hisøy, Tromøy
og Kalvesund som et prioritert område.

Registreringen baserer seg på fotografering og oppmåling av stillinger, brakker, grunnmurer, bunkere og stillinger/dekningsrom.
Alle registreringer skal legges inn i riksantikvarens kulturminne database Askeladden, se http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK og være en del av kommunens kulturminneplan.

Fremdrift
Vår 2016 ble brukt til å gå igjennom skriftlige kilder slik som tyske dokumenter og kart, Engelske etterretningsrapporter og lokalhistoriske skrifter/bøker, basert på dette ble det utarbeidet en liste for fysisk gjennomgang av de områdene der det er sannsynlig at det vil være etterlatenskaper fra krigen, dette arbeidet har startet i sommer og vi fortsette utover høsten/vinteren 2016

Følgende områder er prioritert.
Sandvigen festning
Miniubåtbasen i stølsviga og på Tangen på His
Hove leir og området rundt
Kalvesund festning

I tillegg til dette så vil det være enkeltregistreringer ellers i kommunen av minnestøtter , støttepunkter, og enkeltstillinger, AKHF vil også utover dette ha en totalregistrering av det som finnes i Arendal kommune.
Arendal og Omegn Krigshistoriske Forening er en forening opprettet 1/1-2015 foreningens formål er blant annet:
Foreningens formål er å samle inn, bevare og presentere lokal krigshistorie relatert til Arendal og omegn, i all hovedsak i form av muntlig informasjon, dokumentasjon gjennom tekst og bilder, og bevaring av anlegg som løpegraver, bunkerser og andre originale bygninger fra 2. verdenskrig der dette er mulig og hensiktsmessig. Formålet med bevaring er å ta vare på og tilgjengelig gjøre anlegg fra 2. verdenskrig for publikum.
AKHF er en frivillig organisasjon bestående av medlemmer med lokal og krigshistorie som interessefelt.se hjemmesiden for mere informasjon og prosjekter, pågående og avsluttede. http://www.akhf.no/


For mere informasjon kontakt:
Arendal Kommune V/ Sølvi Haraldstad Christensen: Solvi.Haralds.Christensen@arendal.kommune.no
AKHF post@akhf.no
Werner Wernersen: mail.wernersen@gmail.com tlf: 90977458
   
   
   
   
 
   
   


Arendal og omegn krigshistoriske forening
Org. nr. 814 948 552

.