Hovedsiden > Pressemelding
.
.
 
  Pressemelding - Grimstad kommune og Arendal og omegn krigshistoriske forening.


23.02.2016

Arendal og Omegn Krigshistoriske Forening (AKHF) har i 2015 inngått avtale med Grimstad kommune om å forestå
registrering av krigsminner i Grimstad kommune.

Alle fylker/kommuner i landet har fått som oppgave av Riksantikvaren å registrere krigsminner i sitt fylke/kommune.
Med bakgrunn i dette så vil AOKF ha en befaring/registrering av krigsrelaterte etterlatenskaper på Marivold i påsken 2016.
De resterende deler av Grimstad kommune blitt gjennomgått høsten 2015 og vinteren 2016.

Registreringen baserer seg på fotografering og oppmåling av stillinger, brakker, grunnmurer, bunkere og stillinger/dekningsrom.
Alle registreringer skal legges inn i riksantikvarens kulturminne database Askeladden, se http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK og være en del av kommunens kulturminneplan.

Fremdrift
Høsten 2015 ble brukt til å gå igjennom skriftlige kilder slik som tyske dokumenter og kart, engelske etterretningsrapporter
og lokalhistoriske skrifter/bøker. Basert på dette ble det utarbeidet en liste for fysisk gjennomgang av de områdene der det
er sannsynlig at det vil være større etterlatenskaper fra krigen. Dette arbeidet startet sent 2015 og vil fortsette våren 2016.

Følgende områder i Grimstad er prioritert.
Marivold (Batteri Grimstad)
Vessøyhode fyr (Stutzpunkt Vessøy)
Øygårdsdalen (Øygårdsdalen leir)
Sandodden Fort (Fevik)
Noen enkeltstillinger i Grimstad

Om AKHF
Arendal og omegn krigshistoriske forening er en forening opprettet 1/1-2015. Formålene våre er blant annet:
Foreningens formål er å samle inn, bevare og presentere lokal krigshistorie relatert til Arendal og omegn, i all hovedsak i form
av muntlig informasjon, dokumentasjon gjennom tekst og bilder, og bevaring av anlegg som løpegraver, bunkerser og andre originale bygninger fra 2. verdenskrig der dette er mulig og hensiktsmessig. Formålet med bevaring er å ta vare på og tilgjengelig gjøre anlegg fra 2. verdenskrig for publikum.
AKHF er en frivillig organisasjon bestående av medlemmer med lokal- og krigshistorie som interessefelt. Se hjemmesiden vår for mer informasjon og prosjekter; pågående og avsluttede. http://www.akhf.no/


For ytterligere informasjon kontakt:
Grimstad Kommune v/ Karin Glomsaker: Karin.Glomsaker@grimstad.kommune.no
AKHF: post@akhf.no
Werner Wernersen: mail.wernersen@gmail.com Tlf: 90 97 74 58
Rune Gjeruldsen: rune.gjeruldsen@outlook.com Tlf: 48 30 04 17
   
   
   
   
 
   
   


Arendal og omegn krigshistoriske forening
Org. nr. 814 948 552

.