Hovedsiden > Personer
.
.
 
 
Denne siden er under utvikling.

 
 
  Dannevig, Birger
Leder for XU i Arendalsdistriktet

Birger Dannevig
 
       
       
  Glad, Alf
Politifullmektig i Risør 1937-41.

Alf Glad
 
       
       
  Guttormsen, Håkon
Leder av ”Arendalsgruppen”, den første organiserte motstandsgruppen i Norge.

Håkon Guttormsen
 
       
       
  Holthe, Tore
Fartøysjef på torpedobåten "Jo"

Tore Holthe
 
       
       
  HUMPHREY, George Alfred (38)
Flight Engineer Flight Sergeant
Mannskap på Short Stirling Mk. IV – LJ 925 som ble skutt ned av tyske nattjagere 25 februar 1945 og styrtet i Hølen i Arendal.

Flystyrten i Hølen
 
       
       
  Onsrud, Nils
Politifullmektig ved Arendal politikammer med påtalemyndighet i Grimstad og Lillesand.
Anses som den første til å forutse det tyske angrepet på Norge 9. april 1940

 
       
       
    Sørensen, Finn
Spitfire pilot i 331-skvadronen 1943-1945

Finn Sørensen
 
       
       
  Tallaksen, Edvard Johan
Norsk motstandsmann og fenrik i Kompani Linge.
Deltok i «Operasjon Company», sabotasjeaksjonen ved Arendal Smelteverk 20. november 1943
 
       
       
  TICKNER, Russell George
Pilot Flying Officer (24) - Pilot på Short Stirling Mk. IV – LJ 925 som ble skutt ned av tyske nattjagere 25 februar 1945 og styrtet i Hølen i Arendal.

Flystyrten i Hølen
 
       
       
  Tvedte, Jon
Skvadronsjef for 332-skvadronen

Jon Tvedte
 
       
       
  Østerholt, Anders P.
XU-agent som visste mer enn de fleste om hva som foregikk i Risør-distriktet.
 
       
       
       
       
       
   


Arendal og omegn krigshistoriske forening
Org. nr. 814 948 552

.