Hovedsiden > Personer >  Birger Dannevig
.
.
 
  Birger Dannevig
Leder for XU i Arendalsdistriktet

 
Birger Dannevig (24 desember 1921 – 23 mai 1998)

Under krigen var Dannevig aktiv motstandsmann. 1943, bare 22 år gammel, ble han av Forsvarets Overkommando i London oppnevnt som leder for etterretningsorganisasjonen XU i Arendalsdistriktet. Han innehadde denne funksjonen frem til frigjøringen 1945.

Birger Dannevig var også en fremragende forfatter og fotograf, og de fleste av hans bøker var illustrert med egne fotografier.

Birger Dannevig hadde solid bakgrunn for sitt forfatterskap. Helt fra guttedagene skrev han i lokalavisene om gamle sjømenn og ting han dumpet over i lokalmiljøet i Flødevigen. Videre hadde han en fortid som journalist i Agderposten i Arendal, som avisens første skipsfartsskribent. Denne faglige ballasten gav et ekstra godt grunnlag for forfattervirksomheten. Dessuten hadde han ervervet seg bred historisk viten om det fagområdet han kom til å vie hele sitt liv til.

Dannevig var særlig interessert i sjøfartshistorie, og de fleste av hans bøker kom da også til å dreie seg om skipsfart. Forfatterskapet omfattet bl.a. en lang rekke bøker om rederi- og sjøfartshistorie på lokalplan. Men han utgav også bøker om bank-, industri-, organisasjons- og kraftverkshistorie. I tillegg leverte han en rekke artikler til nærings- og fagbøker, om emner som industri, bergverk, reisetrafikk og generell Agder-historie.

 
Bibliografi (utvalg)
Arendal. Noen trekk fra byen og omegnen, 1950
Aust-Agder kraftverk : en 30 års beretning, 1952
Arendals sjømannsforening gjennom 100 år, 1954
Aktieselskabet Arendals Fossekompani 1896 – 1911 – 1961, 1960
AS Arendal Smelteverk 1912 – 1962, 1962
Arendal Sparebank 1825-1889-1964, 1963
Arnt J. Mørland 1916-1966, 1966
Farsunds sjøfarts historie, 1967
Ved den gamle kongevei. A/S Haugesunds Sjøforsikringsselskaps grunnlag og utvikling, 1967
Skip og menn. Den norske handelsflåtes krigsinnsats 1939–1945, 1968
Arendal og næringslivet, noen historiske trekk, 1968
Norsk skipsfarts historie, 1969
Sykehuset i Aust-Agder 1920-1970 1970
Grimstads sjøfarts historie, 1971
Ugland, skipsbyggere – skipsførere – skipsredere gjennom 200 år, 1972
Arendal gjennom skiftende tider 1528–1723–1973, 1973
Th. Brøvig, 1974
Arendals meieri : 1906 – 1956 – 1976, 1976
Sydhavet i sol og storm, fra norsk skipsfarts pionertid i Stillehavet, 1976
Tønnevolds rederi 1878-1978, 1977
Arendals Dampskibsselskab 1857-1982, 1982
Aust-Agder rederiforening 1956-1981, 1982
Skipene fra Norge. Fortellingen om den gamle norske skipsfart på Det fjerne østen – særlig Kina og øyene i Ostindia, 1982
Sagaen om en sørlandsbygd. Eide sogns historie bind 1, 1972, bind 2, 1984
Arendalsregionens krigshistorie. Arendalsregionen og dens handelsflåte 1939–1945, 1985, ISBN 8299131308
Vår siste skværrigger i fraktefart. Barken Pehr Ugland's historie, 1987
   


Arendal og omegn krigshistoriske forening
Org. nr. 814 948 552

.