Hovedsiden > Personer >  Alf Glad
.
.
 
  Alf Glad
Politifullmektig i Risør 1937-41.


 
  Alf Glad (født 19. juli 1904 i Sem i dagens Tønsberg kommune, død 6. juni 1997) var utdannet jurist.

Han tjenestegjorde en rekke steder i landet, lengst var han som sorenskriver i Orkdal i over 20 år. Han var også tilknyttet politiet ved flere anledninger, blant annet som politimester i Tønsberg 1945-46. Under andre verdenskrig tjenestegjorde han for norske myndigheter både i England og i Sverige.

Glad ble student i 1923 og cand. jur. i 1926. Han gikk Statens politiskole i 1929.

Alf Glad var advokatfullmektig i Tønsberg 1927-28, dommerfullmektig ved Romsdal sorenskriveri 1930-31, fylkesfullmektig i Møre og Romsdal 1931-36, og politifullmektig i Risør 1937-41.

Glad deltok i felttoget i Norge i 1940, men fortsatte etterpå som politifullmektig fram til han ble arrestert av tysk politi i 1941 etter
motstandsarbeid. Han ble løslatt, og rømte da til Sverige. Han gikk befalskole i Skottland i 1942.

Glad var avdelingssjef ved Forsvarsdepartementets etterretningskontor i London 1942-43 og avdelingssjef ved Rikspolitiet i Sverige i 1944. De siste månedene før kapitulasjonen var Glad konstituert politimester i Sør-Varanger og krigsadvokat for det befridde Finnmark.

Glad var konstituert politimester i Tønsberg 1945-46, konstituert lagdommer i Agder 1946-47, og sorenskriver i Orkdal 1947-71.
  Kilde: lokalhistoriewiki.no
   


Arendal og omegn krigshistoriske forening
Org. nr. 814 948 552

.