akhf.no
Hjem Innhold Artikler Om akhf Søk

Johan Fredrik Juell

     

XU i Risørdistriktet
Johan Fredrik Juell (1909-1983) Juell var født 15. juni 1909 i Risør. Han var sønn av Thomas Thiis Juell og Agnes Juell (f. Wintermark). Han hadde som XU-agent, ansvaret for innsamling av informasjon om tyske avdelinger og troppebevegelser samt forandringer av landbaserte anlegg osv. på strekningen Oslo-Risør. Informasjon som ble samlet inn, ble sendt videre til Oslo og London. Som kurerer brukte han et nettverk av triser, kvinner som arbeidet om bord på hurtigruta (kystruta) mellom Oslo-Bergen. Dette var kvinner han kjente og kunne stole på, og som ville gjøre sitt for Norge. Antakelig var flere av disse også fra Sørlandet. Men de var nok ikke helt klar over hva slags farlig informasjon de fraktet med seg til hovedstaden Johan Fredrik Juell døde 22. september 1983


 akhf.no

akhf.no