akhf.no
Hjem Innhold Artikler Om akhf Søk

Soldatulykken ved Sandum bro i 1959

Kenneth Skorstad       Publisert: 06. januar 2017

Natten 5. august 1959 kjørte en Jeep med fem befalsoldater fra fergeleiet på Skilsø på Tromøy mot militærleiren på Hove. Soldatene hadde vært på vakttjeneste i Arendal og tok 23.15 ferga fra byen. Tre av dem var i tjeneste. I svingen etter Sandum bro kom bilen for langt ut mot høyre og kjørte ned i grøften. Den fortsatte videre til den traff en fjellnabbe. Bilen slo salto over nabben to ganger og landet med hjulene i været.


Hoveleiren ca 1960 - Foto utlånt av Werner WernersenDirektør Stranger ved Breidablikk Hotell og noen gjester ved hotellet er vitner til ulykken og observerer bilen ved Sandum bro, da de akkurat var kommet i land fra en båttur. Stranger var raskt oppe i huset til Byggmester Tellefsen like ved og fikk varslet lensmann Wessel-Hansen og legen i Hoveleiren, Dr. Hagen. Det kom raskt til to militære sykebiler, og samtlige fem som var i Jeepen ble kjørt til Arendal Sentralsykehus. Samtlige ble antatt omkommet umiddelbart ved ulykken.

Vitnene mente Jeepen hadde hatt for høy fart for svingen. Statens Bilsakkyndige undersøkte Jeepen og fastslo at bilen var i god stand, og det ble ikke funnet noen feil som tilsa at årsaken til ulykken lå på det tekniske. Svingen ble målt av Aust-Agder Veivesen og hadde riktig dosering. Konklusjonen ble at farten hadde vært godt over fartsgrensen på 60 km/t. Prøver med en annen Jeep i svingen viste ingen skrensespor i 60 km/t. Årsaken til det fatale utkommet av ulykken var at jeepen hadde kalesjen oppe, noe som hindret at soldatene falt ut av bilen da den slo salto.

De omkomne var: Fenrik Arild Nilsen fra Fredrikstad, 25 år og forlovet med en dame fra området. Fenrik Karl Johan Norbeck fra Stavanger var 29 år gift og hadde en datter. Alle bosatt i Hoveleiren. Sersjant Ole Bjørn Vivesøl fra Nesgrenda, den eneste fra Agder. Han var ugift og 24 år og realstudent og engasjert i Hoveleiren for sommeren. Korporal Egil Helgheim, 27 år fra Hokksund. Sjåføren i Jeepen var ugifte Korporal Karl Sætre, 21 år fra Nybergsund.
Willys Jeep 1943 modell, samme biltype som ulykkesbilen.
Foto: Wikimedia CommonsDet ble holdt minnegudstjeneste i Tromøy kirke 6 august ved feltprest Tobias Iveland. Tilstede var fungerende fylkesmann Odd Voxholdt, lensmannen og ordføreren på Tromøy, formannskapet og kommunens kontorsjef. Ca 350 soldater fra Hoveleiren deltok sammen med venner og andre.

Ektefellen og datteren til Fenrik Karl Johan Norbeck fikk 20.000 kr i erstatning i Kongelig resolusjon i statsråd. Dette i tillegg til de ordninger via lov om uføretrygd og forsørgertillegg for barn for militærpersonell. Hun ble også tilkjent 500 kr for for dekning av juridisk bistand.

Sersjant Ole Bjørn Vivesøl fra Nesgrenda var den første av de omkomne som ble begravet. Det skjedde 10. august i Holt kirke klokken 13.00. 50 mann fra kompaniet til Vivesøl sto æresvakt, og 300 bygdefolk møtte i kirken for å ta farvel med sambygdingen. Tilstede var også Major Jan Berge, skolesjef i Hoveleiren og Løytnant Michaelsen, sjef for kompani M som Vivesøl tilhørte.


 akhf.no

akhf.no