akhf.no
Hjem Innhold Artikler Om akhf Søk

Miniubåtbasen i Stølsviga

Werner Wernersen       Publisert: 18. juli 2016

Miniubåter var noe som kom mot slutten av krigen, alle store krigsmakter utviklet dette i en eller annen form, Italienerne, Japanerne, Tyskerne og ikke minst Engelskmennene utviklet og brukte dette i perioder av krigen.

Det som er mest kjent i Norge er Engelskmennenes bruk av det de kalte X Craft som var med på å prøve å senke Tirpitz i september 1943 (*10), I midlertidig det som ikke er så allment kjent, er et angrep på Bergen havn(*7-) men mot slutten av krigen så hadde Tyskerne utviklet en rekke miniubåter som ble utplassert (se oversikt nedenfor),og Norge fikk en stor del av disse, det kan være riktig å skaffe seg et bilde av dette, for hvis en ser på enkeltheter så ser det ikke ut til å være det helt store.


Bildet er av de første vaktstyrkene i Stølsviga, bildet er fra 10 oktober 1940Stølsviga

Allerede den 9 april 1940 var de første tyskerne i Stølsviga, en av de viktigste oppgavene okkupasjonsstyrkene i Arendal hadde var å kutte kommunikasjon kabelen til England og også sikre kommunikasjonen til Danmark og Tyskland. Det var fra denne dagen vakthold i Stølsviga.

De første krigsårene er det stille i Stølsviga, det blir bygget nytt kabel hus i 1942 og en ny kabel til Danmark blir lagt, under hele krigen er Hisøy under oppsyn av Milorg og XU og etter det en kan tyde av rapporter så er der stille frem til 16/17-10 1944, da kommer den første rapporten til den Norske legasjonen i Stockholm.

Det ble da rapportert om bygging i Stølsviga, med bygging av skinnegang ned i vannet, senere, i desember blir det rapportert om bygging av ny brakke og at det blir satt opp gjerder i ca 1,5 meter høyde, det blir da også rapportert om at det var 20 russiske krigsfanger i arbeidet, disse tilhørte nok Stalag 303 som var på Myrene.

På denne tiden kom det også stadig flere rapporter om miniubåter under transport fra Danmark inn i Norge. De fleste rapportene kom fra Horten, Fredrikstad og Oslo, derfra gikk de videre med tog til andre steder i landet.
Bilde av ”hangaren” til Biberene, bilde tatt sannsynligvis juli/august 1945.Miniubåtbasen

Ved Stølsviga så var det forlagt 14 eller 15 biber ubåter, disse tilhørte K flotilje 263, K flotilje 263 var delt mellom Søgne i vest Agder og Stølsviga i Aust Agder, kommandør var Dieter Erdmann og flotiljen i Stølsviga bestod minimum av 100 mann, så lenge K flotilje 263 var delt i 2, var D. Erdmann overordnet kommandør og sjef for Søgne Biberene, videre var Oberst løytnant Thieme sjef for Stølsviga. I 1986 skrev Dieter Erdmann (*8) et lite skriv fra det han husket rundt Flotiljen. De etterretningsrapporter som jeg sitter på er fra før miniubåtene kom til Tangen/ Stølsviga og nevner derfor ikke noe om dette.

Frøstrup nevner litt om dette i sin bok(*5-), om hvordan dette ble håndtert, ellers så er det omtalt i boken til Oluf Reed Olsen (*9-1) sin bok fra 1946.

Det som er helt sikkert er at miniubåtene kom til Kristiansand med båten MS Moltkefels, videre gikk transporten over Birkeland til Arendal.
Biber miniubåt, bildet er fra Stølsviga-


”Litt om opplæring av Biber personell og ønskede kvalifikasjoner” (*7-2)”Personellet ble utvalgt og trenet for KdK grupper (en manns ubåter, torpedobåter, og marine kommando) ved Blaukoppel, nær Lübeck Tyskland.

Unge menn, under 22 år og med eksepsjonell god fysikk og egenskaper til å jobbe alene, ble valgt fra de frivillige til et 10 ukers treningskurs. Navigasjon i kystområder var en av hoved temaene. Operatørene (førerne ), ble ikke opplært detaljert i det som hadde med torpedofunksjoner eller motor funksjoner, de ble gitt nok instruksjon kun til å operere båt og torpedoer.

Biber førere ble trenet til å operere i grupper av 5 og ble opplært til å i avfyre torpedoer før de var innen 300 meter fra målet. Alle operasjoner skulle gjennomføres neddykket eller om natten. Kommunikasjonen mellom miniubåter eller land foregikk ved hjelp av morselykt eller lys pistol”.

Det finnes lite detaljer om forflytning mellom Høllen og Stølsviga men jeg forutsetter at dette ble gjort på samme måte som i Søgne. (*7-3)

” ved Søgne, Norge. 14 biber var lagret på 5 tonns tilhengere i en garasje en mil fra den lille havnen Høllen, der en rampe for sjøsetting var under konstruksjon når krigen sluttet”.

Det finnes noe beretninger om at forflytninger skjedde om natten og at det var utplassert soldater langs veien, det ble også sprengt inn slisser i fjellet der disse kunne stå på hengere ute ved stølsvigen.

” Alle mulige tiltak ble gjort for å holde lokalisering og tekniske detaljer hemmelige, tilhengerne var fullstendig tildekket med presenning og all transport skjedde om natten. De 14 biberene i Søgne ble kjørt gjennom Danmark fra Tyskland og med båt fra skagen til Kristiansand, biber båtene kunne operere i sjø opptil styrke 4”.

” Etter å bli tildelt til en Biber flotilje, ble førerne ble trenet i natt operasjoner. I nr 263 flotilje ved stølskviken foregikk all trening, fra 12 november 1944 til mai 1945”.

-Bilde fra Birger Dannevigs samling. Bildet er sannsynligvis tatt tidlig etter krigsavslutning, da avvæpning foregikk i mai/juni 1945-


 akhf.no

akhf.no