akhf.no
Hjem Innhold Artikler Om akhf Søk

Dekningsrom Egra/Klingremoen

     


Dekningsrom Egra/Klingremoen 2 m x 1 - tilhørende mg stilling er fjernet
Foto: Wener Wernersen 2016Arendal og Omegn Krigshistoriske Forening (AKHF) har i 2015 inngått avtale med Grimstad kommune om å forestå
registrering av krigsminner i Grimstad kommune.

Alle fylker/kommuner i landet har fått som oppgave av Riksantikvaren å registrere krigsminner i sitt fylke/kommune.
Med bakgrunn i dette så vil AOKF ha en befaring/registrering av krigsrelaterte etterlatenskaper på Marivold i påsken 2016.
De resterende deler av Grimstad kommune blitt gjennomgått høsten 2015 og vinteren 2016.

Registreringen baserer seg på fotografering og oppmåling av stillinger, brakker, grunnmurer, bunkere og stillinger/dekningsrom.
Alle registreringer skal legges inn i riksantikvarens kulturminne database Askeladden,  og være en del av kommunens kulturminneplan.

Fremdrift
Høsten 2015 ble brukt til å gå igjennom skriftlige kilder slik som tyske dokumenter og kart, engelske etterretningsrapporter
og lokalhistoriske skrifter/bøker. Basert på dette ble det utarbeidet en liste for fysisk gjennomgang av de områdene der det
er sannsynlig at det vil være større etterlatenskaper fra krigen. Dette arbeidet startet sent 2015 og vil fortsette våren 2016.

Følgende områder i Grimstad er prioritert.
Marivold (Batteri Grimstad)
Vessøyhode fyr (Stutzpunkt Vessøy)
Øygårdsdalen (Øygårdsdalen leir)
Sandodden Fort (Fevik)
Noen enkeltstillinger i Grimstad


 akhf.no

akhf.no