akhf.no
Hjem Innhold Artikler Om akhf Søk

Hotchkiss kanon på fløyheia i Arendal

     

Norskprodusert 37 mm L/35 Hotchkiss kanon fotografert på fløyheia i Arendal av en tysk soldat under krigen.
Hotchkiss kanon på fløyheia i Arendal

Norskprodusert 37 mm L/35 Hotchkiss kanon fotografert på fløyheia i Arendal av en tysk soldat under krigen.

Kanonen er en av 10 eksemplarer produsert av Kongsberg Våpenfabrikk.

I 1904 startet produksjonen av 37 mm kanoner L/35 med Hotchkiss halvautomatiske mekanisme. I alt ble det produsert 10
kanoner i dette kaliberet for Marinen. Kanonene ble oppgitt å være fullt på høyde med tilsvarende kanoner levert fra utlandet,
samtidig som prisen lå lavere. Kilde: Kongsberg Våpenhistoriske Forening

Det er ikke bekreftet men det er sansynlig at tyskerene hentet denne kanonen fra en av de norske torpedobåtene som ble
sprengt utenfor Lyngør i april 1940.

Takk til Dag Sundkuist og Tormod Christiansen for identifisering og opplysninger.
Bildet eies av Werner Wernersen.


 akhf.no

akhf.no