Hovedsiden > Innhold > Artikler om andre verdenskrig > Artikler fra Agder
.
.
     
Artikler fra Agder
       
       
  Omfattende vrakfunn utenfor Arendal
Totalt 54 skipsvrak er nå kartlagt og funnet på havbunnen utenfor kysten av Arendal. 36 av vrakene inneholder kjemiske stridsmidler og ble dumpet etter krigen.
Etter 2. verdenskrig fikk de allierte styrkene tildelt et sjøområde hvor man kunne dumpe kjemiske stridsmidler som Tyskland hadde etter krigen.
NRK.no 30.06.2016
 
 
 
  DA TYSKERNE DRO
Etter fem år med undertrykking og okkupasjon var Arendal fritt fra tyskerne 8. mai 1945. Allerede dagen etter startet hjemmestyrkene sitt arbeid.
8. mai 2016 er det 71 år siden det ble fred i Norge og Arendal etter 2. verdenskrig. Det meste av det som skjedde i de ganske hjem vil vi aldri få vite noe om, men med hjelp fra et knippe lokalhistoriske kilder kan vi tegne de viktigste hovedlinjene og belyse noen enkelthendelser.
arendalstidende.no 8.5.2016
 

 
  Brødre fra Arendal ble biskoper for Hitler
De to brødrene, også brødre i ånden, var to av de elleve teologene som lot seg ordinære eller konstituere til biskoper under nazistenes hakekors.
Agderposten.no
 
 
 
  Gravminner og krigsminner på Lista
Forsvarsbygg gjennomfører miljøsanering av Marka skytefelt på Lista. I forbindelse med dette vil Forsvarsbygg gjøre gravminnet Engelshaug på Lista mer tilgjengelig for folk flest. Gravhaugen fra jernalderen er et eksempel på gravminner som ble ødelagt under krigen da tyske okkupasjonsmakter gjorde om mange gravhauger til bunkerser.
avisenagder.no 21.06.2016
 
 
 
  Åpner jernbane fra 2. verdenskrig
Denne helgen gjenåpnes den gamle ammunisjonsjernbanen på kanonmuseet i Kristiansand, 70 år etter at den ble bygd av russiske krigsfanger.
NRK.no 17.06.2016
 
 
 
       
       


Arendal og omegn krigshistoriske forening
Org. nr. 814 948 552

.