Hovedsiden > Lokale krigsminner > Grimstad > Marivold > Bunkers innsprengt i fjellet
.
.
 
   
  Lokale krigsminner Grimstad kommune - Marivold


  Bunkers innsprengt i fjellet

Ref: KOM0904-1
Nr.: 8
Sted: Marivold

Oversikt alle registreringer Marivold

Klikk på kartet for å åpne Finn.no/kart
 

Bunkers innsprengt i fjellet

Stor bunkers innsprengt i fjellet – ca. 30 meter dyp og 5 meter vid. I bakkant av bunkers er det flere rom med blant annet MG-skyteskår og løpegraver i fjell som munner opp i kanonstillingene. I dag er disse utløpene helt gjenfylt med masse, betong eller
ligger under hyttene som er plassert i/på kanonstillingene. Lengde på løpegrav er ca. 80 meter fra slutten av den store bunkersen.
Løpegraven har flere avgreininger som alle er stengt/fylt igjen. Rester av disse kan ses enkelte steder i terreng ved kanonstillinger.
Bunkeren har god tilstandsgrad, er tørr, med orginal dør. (mars 2016)
.

 
  Foto fra 2016:  Foto: Werner Wernersen 2016
   
   
   


Arendal og omegn krigshistoriske forening
Org. nr. 814 948 552

.