Hovedsiden > Lokale krigsminner > Grimstad > Marivold
.
.
 
  Lokale krigsminner Grimstad kommune - Marivold

Batteri Grimstad ble påbegynt bygget på Marivold i mai 1941 og ble benevnt Batteri Grimstad 978. Batteriet ble flyttet til Prestegården i Lillesand (Møglestu) i august 1944 da med benevnelsen HKB 32/979 Lillesand. Batteri Grimstad var underlagt Art.Gr.Arendal. Batteriet endret benevnelse fra 978 til HKB 32/979 den 10 januar 1943.


 
Vis i google map  Under oppbyggingen av “Festung Norwegen” pekte Marivold seg snart ut til forsvar av en god havn og landigssted. Arbeidet med festningen på Marivold begynte, som flere andre festninger langs Norske-kyste, tidlig i 1941. Observasjonsposten på Rossekniben ble sannsynligvis opprettet enda tidligere. Den ble delvis sprengt ned i fjellet og delvis bygget opp i solid gråsteinsvegg, slik vi ser den i dag.

Det er antatt at fortet var bestykket med kanonstillinger og ca. 10 maskingeværstillinger. Forran Mg-stillingene var det lagt minefelt og piggtråd-sperringer. Alle stillingene ble omhyggelig observert av etteretningsvesenets XU-gruppe i Grimstad.

Innebygget i fjell ble det etablert ammunisjonslagre og tre tildels store bunkere til lasarett og beskytelse av mannskapene i tilfelle storangrepet fra luften eller sjøen. Mellom bunkere og stillingene gikk det løpeganger som var kamuflert med granbar.

I 1944 avtok virksomheten ved fortet og i 1945 var det bare noen eldre vaktmannskaper igjen på Marivold, men posten på Rossekniben ble beholdt til krigens slutt.

Kilde: Fred H. Meyer “Festningen på Marivold”

-
  Fargefoto av Marivold fra 17. august 1941

   
  Oversikt over installasjoner pr. 1944:
   
 
KOM0904-1 1 Marivold Skyttergrav/stilling
KOM0904-1 2 Marivold Mannskapsbrakke
KOM0904-1 3 Marivold Skyttergrav/stilling
KOM0904-1 4 Marivold Rester av grunnmur
KOM0904-1 5 Marivold Omriss av byggning
KOM0904-1 6 Marivold Omriss av byggning
KOM0904-1 7 Marivold Omriss av byggning
KOM0904-1 8 Marivold Bunkers innsprengt i fjellet
KOM0904-1 9 Marivold Mur
KOM0904-1 10 Marivold Kanonstilling 5 og 6
KOM0904-1 11 Marivold Kanonstilling 5 og 6
KOM0904-1 12 Marivold Utgang til løpegrav fra bunkers
KOM0904-1 13 Marivold Kanonstilling 7 og 8
KOM0904-1 14 Marivold Luftvernstilling 20 mm kanon
KOM0904-1 15 Marivold Granatkasterstilling til 5 cm granater
KOM0904-1 16 Marivold Sykestue
KOM0904-1 17 Marivold Festepunkter til tretårn
KOM0904-1 18 Marivold Kanonstilling
KOM0904-1 19 Marivold Dekningsrom
KOM0904-1 20 Marivold Granatkasterstilling til 5 cm granater
KOM0904-1 21 Marivold Dekningsrom for seks personer
KOM0904-1 22 Marivold MG-stilling med løpegrav
KOM0904-1 23 Marivold Minefelt markør
KOM0904-1 24 Marivold Skytterstilling
KOM0904-1 25 Marivold Grunnmur
KOM0904-1 26 Marivold Patruljesti
KOM0904-1 27 Marivold Rester av grunnmur
KOM0904-1 28 Marivold Rester av aggregathus
KOM0904-1 29 Marivold Platting til 60cm lyskaster
KOM0904-1 30 Marivold Stilling i fjell. 3 MG-punkter i samme løpegrav
KOM0904-1 31 Marivold Kommandobunker
KOM0904-1 32 Marivold MG-stilling i fjell
KOM0904-1 33 Marivold Platting til 60cm lyskaster
KOM0904-1 34 Marivold Aggregat til lyskaster
KOM0904-1 35 Marivold Kanon/FLAK (Luftvern)-stilling
KOM0904-1 36 Marivold Skytestilling/MG-stilling
KOM0904-1 37 Marivold MG-stilling
KOM0904-1 38 Marivold MG-stilling
KOM0904-1 39 Marivold Ammunisjonsbunker
KOM0904-1 40 Marivold MG-stilling
KOM0904-1 41 Marivold Råsprengt stilling
KOM0904-1 42 Marivold Inngangsport til leiren
KOM0904-1 43 Marivold Grunnmur
KOM0904-1 44 Marivold Grunnmur, stall
KOM0904-1 45 Marivold Brakke
KOM0904-1 46 Marivold Grunnmur
KOM0904-1 47 Marivold MG-stilling
KOM0904-1 48 Marivold Utsiktspunkt Rossekniben
KOM0904-1 49 Marivold Skyttergrav-løpegrav
KOM0904-1 50 Marivold Skyttergrav-løpegrav
KOM0904-1 51 Marivold Skytterstilling
KOM0904-1 52 Marivold Skytterstilling
KOM0904-1 53 Marivold MG-stilling
KOM0904-1 54 Marivold MG-stilling
KOM0904-1 55 Marivold Grunnmur
KOM0904-1 56 Marivold Mannskapsbunker
KOM0904-1 57 Marivold Mannskapsbunker
KOM0904-1 58 Marivold Mannskapsbunker
KOM0904-1 59 Marivold Ammunisjons-slisse
KOM0904-1 60 Marivold Ammunisjons-slisse
KOM0904-1 61 Marivold Grunnmur
KOM0904-1 62 Marivold MG-stilling
KOM0904-1 63 Marivold Grunnmur
 


Arendal og omegn krigshistoriske forening
Org. nr. 814 948 552

.