Til hovedsiden
.
.
 
  Lokal krigsminner Grimstad kommune

Arendal og Omegn Krigshistoriske Forening (AKHF) har i 2015/2016 forestått registrering av krigsminner
i Grimstad på oppdrag for Grimsdad kommune.


Alle fylker/kommuner i landet har fått som oppgave av Riksantikvaren å registrere krigsminner i sitt fylke/kommune.
Alle registreringer skal legges inn i riksantikvarens kulturminne database Askeladden og være en del av kommunens
kulturminneplan.


Registreringen baserer seg på fotografering og oppmåling av stillinger, brakker, grunnmurer, bunkere og stillinger/dekningsrom.
Høsten 2015 ble brukt til å gå igjennom skriftlige kilder slik som tyske dokumenter og kart, engelske etterretningsrapporter
og lokalhistoriske skrifter/bøker. Basert på dette ble det utarbeidet en liste for fysisk gjennomgang av de områdene der det
er sannsynlig at det vil være større etterlatenskaper fra krigen.Følgende områder i Grimstad er prioritert.
Marivold (Batteri Grimstad)
Vessøyhode fyr (Stutzpunkt Vessøy)
Øygårdsdalen (Øygårdsdalen leir)
Sandodden Fort (Fevik)
Enkeltstillinger i Grimstad.

Listen under er resultatet av registreringene, totalt 119 punkter, klikk på linkene for detaljer.


 
 
 
Ref. Nr. Sted Type
KOM0904-6 1 Egra/Klingremoen Dekningsrom
KOM0904-6 2 Egra/Klingremoen Skytterstilling
KOM0904-8 1 Fløyheia Skyttergrav-løpegrav
KOM0904-9 1 Grimstad Kirke Minnesmerke over falne
KOM0904-13 1 Grømbukta MG stilling med dekningsrom
KOM0904-12 1 Gullmandsbukta To MG stillinger med løpegrav mellom
KOM0904-12 2 Gullmandsbukta MG stilling med løpegrav
KOM0904-12 3 Gullmandsbukta Lyskaster, betong platting
KOM0904-12 4 Gullmandsbukta Dekningsrom med stokketak
KOM0904-1 1 Marivold Skyttergrav/stilling
KOM0904-1 2 Marivold Mannskapsbrakke
KOM0904-1 3 Marivold Skyttergrav/stilling
KOM0904-1 4 Marivold Rester av grunnmur
KOM0904-1 5 Marivold Omriss av byggning
KOM0904-1 6 Marivold Omriss av byggning
KOM0904-1 7 Marivold Omriss av byggning
KOM0904-1 8 Marivold Bunkers innsprengt i fjellet
KOM0904-1 9 Marivold Mur
KOM0904-1 10 Marivold Kanonstilling 5 og 6
KOM0904-1 11 Marivold Kanonstilling 5 og 6
KOM0904-1 12 Marivold Utgang til løpegrav fra bunkers
KOM0904-1 13 Marivold Kanonstilling 7 og 8
KOM0904-1 14 Marivold Luftvernstilling 20 mm kanon
KOM0904-1 15 Marivold Granatkasterstilling til 5 cm granater
KOM0904-1 16 Marivold Sykestue
KOM0904-1 17 Marivold Festepunkter til tretårn
KOM0904-1 18 Marivold Kanonstilling
KOM0904-1 19 Marivold Dekningsrom
KOM0904-1 20 Marivold Granatkasterstilling til 5 cm granater
KOM0904-1 21 Marivold Dekningsrom for seks personer
KOM0904-1 22 Marivold MG-stilling med løpegrav
KOM0904-1 23 Marivold Minefelt markør
KOM0904-1 24 Marivold Skytterstilling
KOM0904-1 25 Marivold Grunnmur
KOM0904-1 26 Marivold Patruljesti
KOM0904-1 27 Marivold Rester av grunnmur
KOM0904-1 28 Marivold Rester av aggregathus
KOM0904-1 29 Marivold Platting til 60cm lyskaster
KOM0904-1 30 Marivold Stilling i fjell. 3 MG-punkter i samme løpegrav
KOM0904-1 31 Marivold Kommandobunker
KOM0904-1 32 Marivold MG-stilling i fjell
KOM0904-1 33 Marivold Platting til 60cm lyskaster
KOM0904-1 34 Marivold Aggregat til lyskaster
KOM0904-1 35 Marivold Kanon/FLAK (Luftvern)-stilling
KOM0904-1 36 Marivold Skytestilling/MG-stilling
KOM0904-1 37 Marivold MG-stilling
KOM0904-1 38 Marivold MG-stilling
KOM0904-1 39 Marivold Ammunisjonsbunker
KOM0904-1 40 Marivold MG-stilling
KOM0904-1 41 Marivold Råsprengt stilling
KOM0904-1 42 Marivold Inngangsport til leiren
KOM0904-1 43 Marivold Grunnmur
KOM0904-1 44 Marivold Grunnmur, stall
KOM0904-1 45 Marivold Brakke
KOM0904-1 46 Marivold Grunnmur
KOM0904-1 47 Marivold MG-stilling
KOM0904-1 48 Marivold Utsiktspunkt Rossekniben
KOM0904-1 49 Marivold Skyttergrav-løpegrav
KOM0904-1 50 Marivold Skyttergrav-løpegrav
KOM0904-1 51 Marivold Skytterstilling
KOM0904-1 52 Marivold Skytterstilling
KOM0904-1 53 Marivold MG-stilling
KOM0904-1 54 Marivold MG-stilling
KOM0904-1 55 Marivold Grunnmur
KOM0904-1 56 Marivold Mannskapsbunker
KOM0904-1 57 Marivold Mannskapsbunker
KOM0904-1 58 Marivold Mannskapsbunker
KOM0904-1 59 Marivold Ammunisjons-slisse
KOM0904-1 60 Marivold Ammunisjons-slisse
KOM0904-1 61 Marivold Grunnmur
KOM0904-1 62 Marivold MG-stilling
KOM0904-1 63 Marivold Grunnmur
KOM0904-2 1 Rønnes Dekningsrom
KOM0904-2 2 Rønnes MG-stilling
KOM0904-2 3 Rønnes MG-stilling
KOM0904-2 4 Rønnes MG-stilling
KOM0904-2 5 Rønnes MG-stilling
KOM0904-2 6 Rønnes Dekningsrom
KOM0904-2 7 Rønnes Ukjent
KOM0904-7 1 Skiftenes bro Skytterstilling
KOM0904-7 2 Skiftenes bro Skytterstilling
KOM0904-7 3 Skiftenes bro Skyttergrav-løpegrav
KOM0904-4 1 Støle/utløp Reddalskanalen Skyttergrav-løpegrav
KOM0904-4 2 Støle/utløp Reddalskanalen Ruin (bygningsrest)
KOM0904-4 3 Støle/utløp Reddalskanalen Skytterstilling
KOM0904-4 4 Støle/utløp Reddalskanalen Skytterstilling
KOM0904-4 5 Støle/utløp Reddalskanalen Skytterstilling
KOM0904-4 6 Støle/utløp Reddalskanalen Skytterstilling
KOM0904-4 7 Støle/utløp Reddalskanalen Skyttergrav-løpegrav
KOM0904-4 8 Støle/utløp Reddalskanalen Dekningsrom
KOM0904-4 9 Støle/utløp Reddalskanalen Skytterstilling
KOM0904-4 10 Støle/utløp Reddalskanalen Skyttergrav-løpegrav
KOM0904-11 1 Strand svingen-Sandodden festning Skytterstilling
KOM0904-11 1 Tønnevoldsjordet Skytterstilling
KOM0904-3 1 Vessøyhodet
KOM0904-3 2 Vessøyhodet Forsvarsverk-installasjon
KOM0904-3 3 Vessøyhodet Skytterstilling
KOM0904-3 4 Vessøyhodet Skytterstilling
KOM0904-3 5 Vessøyhodet Forsvarsverk-installasjon
KOM0904-3 6 Vessøyhodet Forsvarsverk-installasjon
KOM0904-3 7 Vessøyhodet Forsvarsverk-installasjon
KOM0904-3 8 Vessøyhodet Forsvarsverk-installasjon
KOM0904-3 9 Vessøyhodet Ruin (bygningsrest)
KOM0904-3 10 Vessøyhodet Forsvarsverk-installasjon
KOM0904-3 11 Vessøyhodet Forsvarsverk-installasjon
KOM0904-3 12 Vessøyhodet Skytterstilling
KOM0904-3 13 Vessøyhodet Skytterstilling
KOM0904-3 14 Vessøyhodet Skyttergrav-løpegrav
KOM0904-3 15 Vessøyhodet Skytterstilling
KOM0904-3 16 Vessøyhodet Forsvarsverk-installasjon
KOM0904-3 17 Vessøyhodet Forsvarsverk-installasjon
KOM0904-3 18 Vessøyhodet Skytterstilling
KOM0904-3 19 Vessøyhodet Forsvarsverk-installasjon
KOM0904-3 20 Vessøyhodet Skytterstilling
KOM0904-3 21 Vessøyhodet Skyttergrav-løpegrav
KOM0904-3 22 Vessøyhodet Forsvarsverk-installasjon
KOM0904-10 1 Vik Skytterstilling
KOM0904-10 2 Vik Skytterstilling
KOM0904-10 3 Vik Skytterstilling
KOM0904-5 1 Øygårdsdalen leir Ruin (bygningsrest)
KOM0904-5 2 Øygårdsdalen leir Ruin (bygningsrest)
KOM0904-5 3 Øygårdsdalen leir Ruin (bygningsrest)
   


Arendal og omegn krigshistoriske forening
Org. nr. 814 948 552

.