Hovedsiden > Lokale krigsminner
.
.
 
  Lokale krigsminner

Arendal og Omegn Krigshistoriske Forening (AKHF) jobber kontinuerlig med kartlegging av lokale krigsminner.
Flere kommuner utarbeider i disse dager kommunedelplaner for kulturminner, herunder krigsminner fra 2. verdenskrig.
AKHF bistår flere av kommunene med dette arbeidet.

I tillegg til registrering i riksarkivets database, kulturminnesøk, vil vi kontinuerlig legge ut lokale krigsminner her på
vår nettside.

Velg område på kartet:


Grimstad
 
 
   
   
   


Arendal og omegn krigshistoriske forening
Org. nr. 814 948 552

.