Til hovedsiden  
.
.
 
  Registrering av krigsminner i Grimstad kommune
 
 
Bildet er tatt i 1942 Batteri Grimstad på Marivold

11.05.2015
 
Etter en henvendelse fra Grimstad kommune i forbindelse med kulturminneplanen og registrering av krigsminner i
Grimstad kommune har AKHF ved Werner Wernersen utarbeidet følgende dokument:
 

Vi vil prøve å gi et bilde av det som er kjent i kommunen via dokumentasjon slik som Engelske etterretningsrapporter, tyske dokumenter, kart, Norske etterkrigsdokumenter og bøker.
I forhold til tyske dokumenter så er det ikke nevnt mye der, det er noen korte notiser om leiren i Øygårdsdalen, disse går på hvem som er forlagt der, utover dette er det ikke noe som er notert.
Det finnes i tillegg en Engelsk rapport fra 1944 som omtaler Grimstad by i som går på byens beskaffenhet i forhold til en invasjon av Norge, med tanke på lagring, kaier, transport osv, dette ble laget for alle kystbyer i Norge, denne er ikke tatt med her, med tanke på krigsminner.
Vi har konsentrert oss om de rapporter som er basert på faktiske opplysninger i etterretningsrapporter og kart, det betyr ikke nødvendigvis at disse stillingene eksisterer pr i dag med tanke på den utbyggingen som har vært siden krigen.
Arendal og Omegn Krigshistoriske Forening kan også være behjelpelige med å utføre registrering i tereng, eller annen utarbeidelse og dokumentering sammen med Grimstad Kommune.
Skjematisk oppsetting av steder som er nevnt i Engelske etterretningsrapporter.

Øygårdsdalen

Militærleir

Marivold

Kystfort

Vesøyhode Fyr

Kanoner

Grimstad by

Diverse stillinger

Egren

Stillinger

Tønnevold

Stillinger

Roresand

Stillinger

Hestnesøy

Stillinger

Moisanden

Stillinger

Moi

Stillinger

Fevik

Stillinger, Telegraf

Skiftenes bro

Stillinger

Fjære

Stillinger

Sæveli bro

Stillinger, underminering

Rønnes

Stillinger

Strandfjorden

Stillinger

Bjorøy fyr

Stillinger

Saltøy

Stillinger

Morvigpynten

Stillinger

Risholmsundet

Stillinger
Nærmere om enkelte områder:
Øygårdsdalen

Militærleir tilhørende Wermacht, i leiren er det en tysk transport avdeling og en egen telefonsentral.
Registrerte bygninger
• Garasje
• Skur
• Brakker
• Smie
• Tårn med vanntank
• Skyte stillinger
Området ble overfladisk besøkt i 2013 det er ikke funnet spor etter leiren.
Batteri Grimstad Marivold

Generelt om Batteriet
Batteri Grimstad ble påbegynt bygget på Marivold i mai 1941 og ble benevnt Batteri Grimstad 978. Batteriet ble flyttet til Prestegården i Lillesand (Møglestu) i august 1944 da med benevnelsen HKB 32/979 Lillesand. BATTERI Grimstad var underlagt Art.Gr.Arendal. Batteriet endret benevnelse fra 978 til HKB 32/979 den 10 januar 1943.
Nærmere om batteriet
Batteriet var satt opp med følgende utstyr :

Antall

type

skuddvidde

kommentar

4

K332 (f)

16000 meter

Franske feltkanoner

1

7,5 cm kanon

Ikke kjent

Ikke kjent

15

minefelt[1]

 

1070 stk miner

1

Tårn for MG

 

Tårn i tre

20

Brakker

 

Kapasitet  200 mann?

1

Lyskaster

60 cm

 [1] Tall er hentet ut fra minekart fra 1943 og 1944


Det står også nærmere beskrevet i utgivelse fra Grimstad by vel (Medlemsskrift nr. 35 - 1989)
Festningen på Marivold av Fred H Meyer.

Oversiktskart over minefeltene på Batteri Grimstad, minefeltene var lagt i 1943 og 1944:


Vessøyhode fyr (Stutzpunkt lykte)
Stutzpunkt lygte eller Vessøyhode fyr inne holdt et større anlegg i forbindelse med forsvar og stenging innseiling til Grimstad fra vest, dette stedet hadde konstant vakthold og beredskap.
Stedet ble besøkt i 2014 for å få oversikt over hva som var på stedet, stedet bærer preg av å være grill/festplass. Noen av dekningsrommene er med stokketak som gjør det sannsynlig at de er bygget tidlig i krigen, dvs før 1942. etter 1942 gikk Tyskerne bort i fra stokketak, for å skape varige byggverk.Grimstad byEtterretningsrapport fra 1943 og 1944 angir følgende :
Byen er omringet av et belte med piggtråd, det er angitt 3 mg stillinger i forbindelse med denne.
Punkt 7. angitt som «Ortskommandantur».
Punkt 6. grunnskole, angitt som militær overnatting
Punkt 12. telefonsentral
Viktoria hotell bosted for offiserer
Central hotell militært bosted
Folkets hus militært bosted
I kjelleren til Kristen Mørland er det montert to maskingevær for dekning av veien inn til byen.
Bie odden maskingeværstillinger og staller
Maskingevær stilling ved kirken
Mindre passer i Grimstad kommune

Egren
2 stillinger, en på hver side av veien som leder til Roresand.

Tønnevold
4 Stillinger, skudd retning øst og vestover på sørlandske hovedveg.

Roresand
Ved jernbaneovergangen, 3 mg stillinger, veien er også underminert her og i svingen nær Roresand handelsforening.

Rønnes
5 MG stillinger som dekker smørsund, innseilingen til Grimstad mellom indre maløy og Marivold.

Strandfjord
Ved Nesvold på den østre siden av stranden en kanon 50 eller 70 mm, flere mg stillinger som dekker inngangen til fjorden, nær stillingene er den en brakke for personellet.

Bjorøy fyr
Kystvaktpost.

Saltøy
MG posisjoner og løpegraver sprengt inn i fjellet.

Morvikpynten
MG posisjoner og løpegraver sprengt inn i fjellet.

Risholmsundet
Vestre innseiling til Grimstad blir stengt under Alarm.

Fevik
Mg stilling nær fyret, piggtråd langs stranden, Strand hotell, brukt til rekonvalesens «Erhoungsheim» for tyske soldater, røde kors merke på taket, piggtråd gjerde og vakt, to mg stillinger plassert på en høyde 30 meter over havet, permanent vakt. Fra hovedveien en løpegrav og tunell går sørover. Telegrafen på Fevik er okkupert av tyskerne.

Hestnesøy
Arbeid i gang, ingen detaljer er kjent.

Moisanden
Vaktpost er rapportert, ingen detaljer kjent.

Moi
Tysk avdeling på skolen ca 300 meter fra hovedveien, liten radiostasjon er rapportert her, avdelingen har vakttjeneste på Ravnefjellet.

Sæveli bro
En stilling på hver side av broen, 2 mg stillinger er plassert nær hovedveien på sør-vest siden av broen.

Skiftenes bro
Broen mellom Søndlevatn og rorevann er underminert, 4 mg stillinger 2 på hver side av broen.

Fjære
En stilling rett sør for jernbane linjen og vest for fjære stasjon.Som en liten kuriositet kan vi også vise til Knut Flovik Thoresen sin bok, der Eric Sidney Quirk oppholder seg i Grimstad en kort periode i begynnelsen av mars 1945 og blant annet får grenseboer bevis av politibetjent Helge Øvensen, han var gjemt hos forskjellige personer, inntil på slutten av oppholdet i Grimstad var gjemt hos Asbjørn Gundersen i hans bilverksted rett ved det tyske hovedkvarteret i Grimstad.   


Arendal og omegn krigshistoriske forening
Org. nr. 814 948 552

.