Hovedsiden > Historier og hendelser > Satte lyskasteren mot «Blücher»
.
.
   
  Satte lyskasteren mot «Blücher»  
  En artikkel av Ole Jørn Alfsen
 
     
 
Håkon Moen (1919-1991) var nok mest kjent for å drive båtbyggeriet på Moen. Mindre kjent er det at han opplevde senkningen av krysseren «Blücher» på nært hold 9. april 1940. Etter å ha satt lyskasteren rett mot «Blücher», ble det åpnet ild mot de norske styrkene. Håkon løp for livet bort fra brygga ved Oscarsborg festning uten å bli truffet.
 
 
Håkon Moen (1919-1991) i Heimevernets
uniform noen år etter krigen.
Oberst Birger Eriksen (1875-1958) beordret ild mot de tyske styrkene kl. 4.21 9. april 1940. Eriksen fikk flere utmerkelser etter krigen, blant annet krigskorset med sverd.
 
 
 
Det var tidlig om morgenen 9. april 1940 at den 12000 tonn store tyske krysseren «Blücher» var på vei inn Oslofjorden. Sammen med flere mindre skip skulle de føre tyske soldater mot Norges hovedstad. Målet var å overta den sivile administrasjonen i Oslo, samt å ta Kongen, Storting og regjering til fange.

Men hvordan skulle de norske styrkene hindre erobringen av hovedstaden? Med et umoderne forsvarsanlegg og en altfor liten stridsstyrke, var det nesten en helt umulig oppgave for den norske festningskommandanten Birger Eriksen. Likevel klarte han å mobilisere mannskapet på Oscarsborg festning til en kjempeinnsats. Blant mannskapet var det 14 sørlendinger som skulle styre den store lyskasteren på festningen. En av disse var Håkon Moen fra Risør. Som 21-åring møtte han først til militærtjeneste i Kristiansand 1. april 1940. Men etter bare noen dager ble han overført til Oscarsborg festning. Der ble kan kastet inn i krigsalvoret umiddelbart.

Håkon var ikke så interessert i å snakke om disse opplevelsene etter krigen. Men da barnebarnet Lisbeth Moen skulle skrive en særoppgave om krigsårene i 1984, fortalte han mye av det han opplevde. Her følger noen utdrag fra noe av det han hadde å fortelle. Først om dramatikken ved Oscarsborg.
 
«Blücher» var et av de største skipene i den tyske krigsmarinen. Her under angrep som førte til at det sank i Drøbaksundet 9. april 1940.
 
 
«Kl. 03.30 kunne vi fra festningen se noen mørke skygger komme ut fra tåken. Det var «Blücher» sammen med flere krigsskip. Vi fikk da beskjed om å sette lyskasteren mot «Blücher», som da var på cirka 1400 meters avstand. Vi hadde kontakt med hovedbatteriet hvor kanonen «Moses» var i stilling, og det var ikke lenge før det ble avfyrt skudd mot «Blücher», både fra «Moses» og annet skyts. «Blücher» fikk så store skader at den kom i brann og sank, etter at den hadde drevet ut mot Askholmene. Under angrepet hadde vi plassert lyskasteren i ytre ende på brygga mot Drøbak, og på innsiden av brygga var det en bratt fjellvegg. Både «Blücher» og de skip som fulgte etter, besvarte ilden fra festningen. Det ble benyttet maskinskyts med sporlysammunisjon, slik at vi kunne se når kulene kom mot oss og eksploderte i fjellveggen rett bak oss. Så snart vi hadde utført vår «jobb» med lyskasteren, fikk vi beskjed om å søke dekning. Vi løp innover den lange brygga med støvler, frakk og utstyr. Jeg følte at jeg hoppet over de lysende kulene, og jeg tror jeg satte norgesrekord på denne 100-meteren. Det er helt utrolig, men ingen av oss 14 rekrutter ble truffet, ikke engang såret».

Men dramatikken stoppet ikke der. I timene som fulgte etter senkningen ble all norsk motstand nedkjempet av tyske bombefly. Håkon forteller videre:

«Det ble sluppet ned cirka 700 bomber over denne lille festningen, og hele mannskapet på Oscarsborg måtte søke dekning. Jeg tror vi var 400 mann som satt tettpakket inne i selve ammunisjonslageret som var skutt inn i fjellet. Det gikk en skinnegang gjennom en skjæring i fjellet fra lageret, og av de 700 bombene som ble sluppet, var det tre bomber som falt ned ved siden av skinnegangen. Heldigvis var det ingen av disse bombene som eksploderte. Hvis bare en av disse hadde eksplodert, så ville vi trolig ikke klart oss».

Som kjent var ikke senkningen av «Blücher» uten betydning. Dette var den viktigste enkelthendelsen under angrepet mot Norge. Det førte til at Hitlers planer ble forsinket, og det førte til at Kongen, Storting og regjering fikk de nødvendige timer til å rømme fra hovedstaden. Dessuten ble norske gullreserver flyttet i tide.

Det er fortsatt usikkert hvor mange som omkom av de 2400 personene som var om bord. Noen historikere mener det var oppimot 500, andre mener det var så mange som 1000 omkomne.
 
 
 
Noen av de tyske soldatene klarte å svømme i land.
 
 
Tatt til fange

Etter at bombingen på Oscarsborg var over, ble Håkon og 14 andre rekrutter tatt til fange. Men heldigvis klarte de å rømme om bord i en fiskeskøyte som var på vei innover mot Drammen. Da de ble satt i land, ble de på nytt angrepet av tyske fly. Ungguttene prøvde så godt de kunne å gjemme seg i skogen, og heller ikke denne gangen ble de truffet. Etter at Håkon og de andre hadde brent uniformene og skiftet klær, tok de sørlandstoget hjem til sine kjære.


Mer dramatikk

I 1942 dro Håkon til Trondheim for å gå på skole. Her opplevde han gateopptøyer, jødeforfølgelser og bombing av havneområdet. Året etter dro han til Bergen for å gå på skipsteknisk skole. Det var her Håkon opplevde de største påkjenningene under krigen. Det var litt av en dramatikk han hadde i vente.

«En båt som lå ved Tyskerbrygga nær Håkonshallen var lastet med sprengstoff. Av en ukjent grunn eksploderte hele skipet. Eksplosjonen var så kraftig at dører og vinduer på skolen ble slått inn. Det ble store ødeleggelser over hele byen, og det var mange personer som ble skadet. Både forretninger og boliger stod helt åpne med knuste vinduer. Vi var flere gutter som var med og hjalp de sårede. Jeg gikk i tre døgn uten søvn, og det var mye nød og store lidelser. Den første natten var vi to gutter som gikk sammen, og selv om vi var merket med armbind, hadde jeg tyske geværpiper i brystet tre ganger denne natten. Vi hørte skudd flere steder i byen, men vi slapp også denne gangen fra angrepene uten skader».


Radiolytting

Da Håkon kom hjem til Moen i 1944, opplevde han enda mer av krigsalvoret. Han var en av mange som lyttet ulovlig på nyhetssendingen fra BBC. Radioen hadde han under en steinhelle i skogen, og nyhetene noterte han på små lapper som han tok vare på. En gang han hadde vært på Søndeled og var på vei hjem på sykkel, ble han stoppet av tyske soldater i Sauvika.
«Der stod det en flokk tyskere med mitraljøser, støvler, hjelmer og et blankt skilt på brystet. Jeg kvakk til med en gang, for jeg kom til å tenke på at jeg hadde glemt å gjemme en lapp med noen nyheter. Denne lappen hadde jeg lagt i lommeboka som nå lå i trøyelomma. Jeg ble så kommandert til å stå midt i Sauviksvingen, med beina langt fra hverandre og hendene rett til værs. Rundt meg var det oppstilt tre mitraljøser og det var streng bevoktning. Tyskerne undersøkte både hode, armer, kropp, bein og til slutt skoene. Det eneste stedet de ikke undersøkte var i lommeboka, som fremdeles lå i trøya. Jeg slapp fri, og jeg ruslet rolig videre hjemover, men jeg må innrømme at jeg var redd. Hvis tyskerne hadde funnet disse nyhetene, så hadde jeg sikkert havnet i fengsel».


Flystyrt

Videre i oppgaven forteller han også om det engelske flyet som ble skutt ned ved Vierli, bare 50 meter fra grensen til gamle Søndeled kommune. Han ble selv vitne til luftkampen natt til 31. mars 1945. Seks unge engelskmenn ble lagt til hvile på Søndeled kirkegård bare noen få dager etter. Dette var en trist og brutal avslutning på krigen, som skapte så mye sorg og store lidelser. Avslutningsvis forteller han om kosthold, rasjoneringskort og andre forhold fra hverdagen. Det er ingen tvil om at Håkons fortellinger i denne særoppgaven er et viktig vitnesbyrd for ettertiden.


Frigjøringen

Som en avslutning tar vi med hvordan Håkon opplevde frigjøringen. Etter at han hadde fått meldingen på BBC om at Norge var et fritt land, var det full jubel.

«Vi sprang ned til nærmeste vei hvor vi hadde syklene. Vi syklet og vi ropte så høyt vi kunne: -Tyskerne har kapitulert, krigen er slutt, vi har et fritt Norge! Vi tenkte ikke over at denne meldingen ikke var bekreftet i Norge, men det fikk vi høre over norsk radio. Følelsen av frihet kan nok ikke beskrives. Frigjøringsdagen 8. mai 1945 glemmer vi nok aldri. Vi toget, vi sang og jublet. Vi var så glade, så glade. Jeg husker vi avsluttet denne festdagen hos farmor, og på menyen var det «bløtkake» - det vil si poteter, mel og krem. Og en god kopp kaffeerstatning».

Med disse ordene avsluttet Håkon Moen samtalen med barnebarnet i 1984. Håkon var da 65 år gammel.
 
 
Kilde:
Særoppgave om krigsårene 1940-1945 - Intervju med Håkon Moen, av Lisbeth Moen (nå Strandberg). Ringshaug Ungdomsskole 4.12 1984.
 
 
   
 
     
     
     
 
 


Arendal og omegn krigshistoriske forening
 Org. nr. 814 948 552

.