Hovedsiden > Historier og hendelser > Britisk soldat omkommet i Arendal sentrum
.
.
   
  Britisk soldat omkommet i Arendal sentrum
Av Kenneth Skorstad

 
  Etter at andre verdenskrig var over i Arendal ble tyskerne internert i Arendalsområdet.
En av disse plassene var Tangen på Hisøy, der tyskerne under krigen hadde leir med tilknytning til miniubåtbasen i Stølsvika.

19. juni 1945 i 20-tiden på kvelden fikk de Alliertes Overkommando i Arendal melding om at flere tyskere holdt på å bryte ut av Tangenleiren ved å klippe seg gjennom et gjerde. En patrulje med engelskmenn, såkalte "Red Devils" etter sine røde luer, ble beordret til å rykke ut. Disse britiske soldatene var plassert på Barbu skole og Grand Hotel på Langbryggen.

Fem soldater kjørte en Jeep i full fart over Torvet og mot Torvgata. I det de skal svinge inn på Torvgata kjørte den inn mellom to trær nord på Torvet, kappet et veiskilt, og skrenset huset til Doktor Egeberg, "Torget 5" og skjente ut i veien igjen og veltet.

Gunner (Skytter) Jack Sayle som befant seg i bilen blir drept umiddelbart da han fikk store skader i hodet. De fire andre blir skadet, to med kun mindre skader, mens de to andre måtte på sykehuset. Det var flere tilskuere til ulykken og disse stimlet fort rundt ulykkesstedet. Det kom raskt til flere soldater og den forulykkede og de sårede ble raskt kjørt til sykehuset. Det ble samme dag opplyst til avisen at de skadede var utenfor livsfare.
Jack i uniform i midten med brødrene Harry til venstre og Walter til høyre, alle deltok i andre verdenskrig, og kun Jack omkom, etter freden.

Jack Sayle ble begravet på Arendal kirkegård fredag 22. juni 1945 kl 11.00. Det var den engelske feltpresten som forrettet seremonien, som hadde stor deltakelse. Major Lardner med sine soldater fra den engelske styrken i Arendal satt på de første radene i kapellet. Ordfører Barth og politimester Onsrud var også tilstede samt mange av Arendals befolkning og personer i hjemmefronten.
tekst Kisten var dekket med det britiske flagg, og rundt lå det rikt med blomster og kranser. Seks av Sayles medsoldater sto rundt kisten under seremonien, og de bøyde hodet da feltpresten holdt bønn. Soldatene bar kisten ut av kapellet til graven, hvor de militære sto æresvakt. Det ble lest videre fra bibelen og det ble bedt med bønnen Fader Vår. Det ble spilt sekkepipe og avfyrt skudd fra soldater til ære for sin soldatkamerat. Ordfører Barth holdt tale og la ned krans ved graven på vegne av byens befolkning. Løytnant Einar Bråstad oversatte talen for de britiske soldatene.

Major G.B.S Lardner fra den engelske Royal Army takket Arendals befolkning slik: I would thank all those Norwegians that attended the funeral of Gunner Jack Sayle on Friday 22 June by their many gifts of flowers showed their regret at this traffic accident which caused his death. It greatly eased the task of writing to his parents in England to be able to tell them that the funeral was attended by so many of his friends. (Jeg vil takke de nordmennene som deltok i begravelsen til skytter Jack Sayle fredag 22 juni som med alle blomstene viste medfølelse over ulykken som krevde hans liv. Det gjorde oppgaven mye lettere for meg å skrive brev til hans foreldre ved å kunne si at så mange av hans venner deltok i begravelsen)
Kisten i Arendal kapell  
Jack Sayle sine foreldre Walter Sayle (f. 1883) og Mary Ellen Gaskin (f.1886) hadde fire sønner, Walter Ahab (f.1911), Harry (f.1915), Jack (f.1919) og Eric (f.1922). Sistnevnte døde samme året han ble født. Walter Ahab giftet seg med Doris Poole og fikk sønnene Ronald og John Eric før han døde i 1963. Harry døde i 1978 uten barn og ektefelle. Av Jack sine 3 brødre var det altså kun 2 etterkommere.

Moren til Jack tok dødsfallet hardt. Hun hadde alle tre sønnene sine i krigen, Walter, Harry og Jack. Da freden kom var begge foreldrene utrolig lettet over at alle tre hadde klart seg. Jack skulle kun til Norge og passe på tyskerne, og det var utenkelig at noe skulle skje med Jack.


Sent i mai 2017 kom Ronald og ektefellen Joyce Sayle til Arendal etter at forfatteren av denne artikkelen tok kontakt. De fikk omvisning i Arendal, og på Hisøy fikk de besøke tyske bunkere i både Stølsvika og på Sandviga Festning, samt sett Tangen hvor onkelen Jack var på vei da ulykken inntraff. Og besøket ved graven var selvsagt høydepunktet. De fikk også møte Lilleba Knudsen som var vitne til ulykken.

  Ronald og Joyce Sayle på Torget i Arendal i 2017 der ulykken skjedde. 
     
 
Fra gravfølge til Jack Sayle
   
Fra begravelsen til Jack Sayle
   
Ronald Sayle på sin onkels grav på Arendal Kirkegård i 2017
   
Gravstenen til Jack Sayle på Arendal kirkegård
   
Fra minnelunden i Runcorn England hvor Jack kom fra. Jack Sayle til høyre og onkelen Harry Sayle til venstre, han ble drept i første verdenskrig av en tysk snikskytter
   
Informasjon om Jacks gravsted til hans mor
   
 
     


Arendal og omegn krigshistoriske forening
Org. nr. 814 948 552

.